Seniortræning:
Indendørs i Præstø Hallen - kontakt trænerne og hør om der er ledige pladser.
Rutinerede seniorer mandag i lige uger kl. 20.30 - 22.00
Begynder/let øvet mandag i ulige uger kl. 20.30 - 22.00.

                          
Generalforsamling:
Præstø Tennisklub afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00
i klubhuset på Stadionvej 2A, 4720 Præstø
Dagsorden i følge vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 18. februar.
 
Udendørsbaner:
Grusbanerne er lukket ned for sæsonen.
                      
 
SPONSORPARTNERE